Aktuelt

Byggingen av Den Magiske Fabrikken er godt i gang.

Byggingen av Den Magiske Fabrikken er godt i gang.

Det er det gamle bygget til Norsk Biogass Substrat som gjenbrukes, og som bygges om til nytt biogassanlegg.

_DSC0310.jpg

"Den Magiske Fabrikken" skal gjenvinne og omdanne alt kildesortert matavfall fra husholdningene i Vestfold og Grenland til biogass, i tillegg til store mengder husdyrgjødsel. Samtidig er det lagt til rette for at mye næringsavfall skal kunne tas inn til anlegget. Anlegget er et samarbeidsprosjekt i Grenland og Vestfold, som vil gi store miljø og klimagevinster for regionen.  

Det å erstatte fossilt drivstoff til transport med biogass er en viktig del av prosjektet. Biogass er i dag det mest klimavennlige alternativet sammenlignet med annet drivstoff, så det å få busser, renovasjons biler og andre kjøretøy over på biogass vil være et klimamessig løft av stor betydning. 

Greve Biogass har også inngått avtaler med landbruket om mottak og bruk av bioresten som biogjødsel, og har dermed etablert et sluttet kretsløp. Næringsstoff i mat går tilbake til jorden som gjødsel, og gir ny produksjon av mat. Anlegget skal i tillegg benytte tyntflytende husdyrgjødsel som erstatning for prosessvann. 
Landbruket står i dag for 8-9 % av klimagassutslippene i Norge, hovedsakelig knyttet til drift av jord og husdyrhold. Samarbeidet om biogassproduksjonen kan redusere utslippene betydelig. 

Biogassanlegget skal drives av et kommersielt foretak og konkurransen om denne anskaffelsen er nå inne i sluttfasen. Det jobbes også med nye anbudsutlysninger innen ventilasjon og luktbehandling, samt for varme, vann og sanitær.

Framdriftsplanen for byggingen tilsier at man skal starte med montering av de første maskinene i februar.