Aktuelt

40 millioner fra Enova!

40 millioner fra Enova!

«Dette er et godt forberedt og forankret prosjekt som viser hvilke muligheter som ligger i biogassproduksjon. Anlegget vil sørge for at bussene og avfallsbilene i Vestfold kan kjøre på drivstoff laget av husholdningsavfall. Dermed kan fossil og forurensende energi erstattes med en fornybar og miljøvennlig ressurs» uttalte administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Biogass som drivstoff gir størst mulig klimanytte

Å utnytte oppgradert biogass som drivstoff for kjøretøy er det som gir størst klimanytte. Biogass som drivstoff er i dag det mest klimavennlige alternativet sammenliknet med andre drivstoffalternativer.

Med dagens fokus på miljø og klima, og med den endringen som vi ser bl.a. i bilbransjen mot mer miljøvennlige kjøretøy, vil det være et løft av stor betydning når busser og renovasjonsbiler kan kjøre på klimanøytralt drivstoff. Dette vil være et viktig signal om at vi i Vestfold og Grenland tar et aktivt ansvar for miljø og klima. Bussene i Vesstfold bruker 4 mill. liter bensin/diesel pr år. Ved å erstatte dette med biogass oppnår vi et årlig klimakutt på 14.000 tonn Co2.

Dette er det største miljø- og klimaprosjektet for Vestfold og Telemark noensinne, som vil være med på at kommunene og fylkene når sine klimamålsettinger.

Er det et sted hvor alt ligger til rette for å få til et slikt prosjekt, så er det i Vestfold!
I Vestfold ligger alle forutsetninger til rette for at vi kan realisere et biogassanlegg som vil bidra til miljø- og klimaløft i regionen. Anlegget har ideell plassering med tanke på nærhet til landbruket, og tilgang til gassledning som kan kobles direkte på anlegget. Dette gjør at biogassen og biogjødselen kan produseres og distribueres på en enkel og effektiv måte.