Aktuelt

Ivar Sørby tildelt Vestfold Bondelags EMIL-pris

Ivar Sørby tildelt Vestfold Bondelags EMIL-pris

Ivar Sørby, som er ass. daglig leder i Greve Biogass, fikk i dag tildelt EMIL-prisen av Vestfold Bondelag. EMIL står for entusiasme, motivasjon, ideer  og lagspill.

Prisen ble tildelt Ivar for hans mangeårige arbeid med å ivareta landbrukets interesser i utviklingen av et industrielt biogassanlegg i Vestfold, Den Magiske Fabrikken.

Han mottok prisen på årsmøtet i Vestfold Bondelag på Gjennestad Gartnerskole onsdag. Det var leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller som overrakte prisen til Ivar Sørby.
Årets EMILprisvinner 2018 Ivar Sørby takketale LAV.jpg

Ivar Sørby er valgt ut blant 17 innsendte og godt begrunnede forslag. Juryen bemerker at dette er rekord i antall innsendte forslag. Nåløyet har sånn sett vært smalt og desto gjevere er det å stå igjen som vinner. Selv blant så mange konkurrenter skilte året EMIL-prisvinner seg ut.

 I juryens begrunnelse er flere egenskaper trukket fram hos Ivar Sørby.

  • Han er grundig, systematisk, har faglig tyngde og troverdighet og nyter stor tillit blant bøndene.

  • Han har jobbet langsiktig over mange år for å nå de resultatene vi ser i dag.

  • Han har stått på for bøndenes interesser og bidratt til et positivt omdømme for saken og for Vestfoldlandbruket, ikke bare her i fylket, men i hele landet.

 Ivar Sørby har etter hvert hatt ulike roller og arbeidsgivere, men har hele veien vært tro mot grunnideen om et positivt samspill mellom bønder og storsamfunnet;

  • Sammen kan vi produsere mer mat med mindre klimaavtrykk og

  • Det skal være lønnsomt for alle parter.

Les mer her: http://www.grontfagsenter.no/32164.Arets-EMIL-pris-til-Mr-Biogass.html

Ivar Sørby, som er ass. daglig leder i Greve Biogass, har vært og er sentral i det viktige samarbeidet med landbruket.
Det tette samarbeidet med landbruket i Vestfold har hatt en svært viktig rolle, og har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg. Allerede i 2016 oppnådde landbruket i Vestfold regjeringens målsetting om at 30 % av all husdyrgjødsel skal biogassbehandles innen 2020. Landbruket leverer husdyrgjødsel til anlegget, og mottar verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat.