Aktuelt

Studietur til Sverige

Studietur til Sverige

Driftsoperatører ved Den Magiske Fabrikken og ansatte i Greve Biogass besøkte i begynnelsen av desember Tekniska Verken i Linköping i Sverige.
Tekniska Verken er en foregangsbedrift innenfor biogass i Sverige, og de har i tillegg til et produksjonsanlegg en egen forsknings- og utviklingsavdeling.
Tekniska Verken og Greve Biogass har samarbeidet fra oppstarten av byggeprosessen av Den Magiske Fabrikken, og har i dag et  tett samarbeid, blant annet gjennom en omfattende FoU avtale.

Gruppebilde TV.jpg

Studieturen til Sverige var en kombinasjon av erfaringsutveksling, omvisning, og ikke minst nyttige faglige diskusjoner og litt sosialt samvær.  

I laboratoriet til Tekniska Verken testes substrater fra Den Magiske Fabrikken, og her fikk vi både demonstrasjoner og gode diskusjoner. 
Det er også svært nyttig å se hvordan andre anlegg løser tekniske og praktiske oppgaver, og i tillegg få mulighet til å diskutere nyttige, faglige spørsmål.