Aktuelt

Hester skal avlevere råstoff til biogass og biogjødsel

Hester skal avlevere råstoff til biogass og biogjødsel

Som en del av forskningsprosjektet Bærekraftig Biogass  kartlegges mengder og kvalitet på uutnyttede ressurser for produksjon av biogass og gjødsel. Hestemøkk og talle fra storfe  er slikt råstoff. De som vil levere hestemøkk eller talle til ressursgjenvinning må bruke strå (helst pelletert for hester) som strø for dyrene og ikke flis (som ikke brytes ned i biogassanlegget og kan tette rør).

Forsøk visert at fersk hestemøkk har høyest biogassutbytte og at dette taper seg raskt underlagring (Figur 1). Pelletert strå består delvis av noe som omsettes raskt (mye gass de første dagene) og har omtrent like høyt utbytte som lagret hestemøkk etter femti dager. Talle, som her består av storfemøkk hvor snittet halmstrå er brukt som strø, gir omtrent like mye gass som lagret hestemøkk og pelletert halm.

Det er et stort antall hester i regionen rundt Den Magiske Fabrikken  og derfor planlegger anlegget mottak av hestemøkk, samt talle.

Graf.PNG

Bilde:
Mariann Hegg ved Den Magiske Fabrikken og forskere i Bærekraftig Biogass-prosjektet kartlegger tilgangen på hestegjødsel i regionen.
Her med hesten Granly Lynet.

Mer informasjon om forskningsprosjektet Bærekraftig Biogass:
- https://www.avfallnorge.no/bransjen/avfallsforsk/bærekraftig-biogass
-
http://grevebiogass.no/baerekraftig-biogass/om-prosjektet/

Den Magiske Fabrikken:
- http://www.vesar.no/den-magiske-fabrikken

Talle:
- https://no.wikipedia.org/wiki/Talle