Aktuelt

Ledig lagerplass til biogjødsel?

Ledig lagerplass til biogjødsel?

Greve Biogass har hatt en svært god utvikling siden oppstarten i oktober 2015. Produksjonen har økt jevnt og trutt hele tiden og Den Magiske Fabrikken er nå det biogassanlegget i Norge som leverer størst mengde biogass som drivstoff. I 2017 produserte fabrikken biogass tilsvarende 5,4 millioner liter diesel, som blant annet er produsert av 64 000 tonn med husdyrgjødsel fra landbruket i Vestfold. Denne vinteren har vi imidlertid kommet litt i utakt i forhold til hvor mye lagerplass vi har tilgjengelig for biogjødsel. Det er inngått mange avtaler om bygging av nye lagre i 2018, men det er noe knapt med lagerplass de neste månedene.

Derfor er Greve Biogass nå på jakt etter midlertidig ledig lagerplass i eksisterende gjødselkjellere. Vi ønsker kontakt med bønder i en kjøreavstand på inntil ca. 8 mil fra Tønsberg. Vår biogjødsel er hygienisert og kan omsettes utenfor Vestfolds fylkesgrense.

Vi tilbyr de samme vilkårene som gjelder for de som har avtale om lagerleie for biogjødsel 54,73 kr/m3. Når biogjødsla er levert i lageret, overtar gårdbrukeren ansvaret for gjødsla i henhold til forurensningsforskriften og gjødselvareforskriften. Om dette er interessant, ta kontakt med Mariann Hegg, 920 47 356 eller mariann@grevebiogass.no, snarest