Aktuelt

Biogassbusser i Grenland og Vestfold fra 1. juli!

Biogassbusser i Grenland og Vestfold fra 1. juli!

Fra 1. juli vil til sammen 75 busser i Grenland og  Vestfold kjøre på biogass fra Den Magiske Fabrikken, laget av matavfall og husdyrgjødsel. Bra for deg, og bra for miljøet!

50 i Tønsberg-området og 25 i Grenland

50 splitter nye biogassbusser står klare på Borgeskogen for oppstart 1. juli, i Grenland vil 25 busser gå på biogass.

En milepæl for fornybar transport i Vestfold og Grenland

Denne oppstarten markerer samtidig en komplett verdikjede fra matavfall og husdyrgjødsel via et produksjonsanlegg for biogass til anvendelse som fornybart drivstoff.

Greve Biogass vil i år produsere biogass tilsvarende 6,3 millioner liter diesel (7 millioner Nm3 oppgradert biogass). Til sammenligning bruker alle busser i Vestfold rundt 4,5 millioner liter diesel årlig, så her er det biogass til både kommunale og private kjøretøyflåter.

Les hele saken på hjemmesiden til Vestfold Klima- og Energiforum!

Foto: Jon Østgård, Vestfold Klima- og Energiforum.