Aktuelt

Forskningsrådet besøkte Den Magiske Fabrikken

Forskningsrådet besøkte Den Magiske Fabrikken

Den Magiske Fabrikken omfattes av en rekke spennende prosjekter og virksomheter, og samarbeid mellom ulike aktører har vært og er viktig i dette.
Under besøket av Norges Forskningsråd 21. juni var flere av bedriftene samlet, for å vise frem konkrete resultater av samarbeidet innenfor både forskning og utvikling.
Både Greve Biogass, Lindum, Grønt Skifte og Veksthusnæringen var representert.

IMG_8898.jpg

Forskningsrådet har som mål å øke kvaliteten på norsk forskning, og å fremme innovasjon og bærekraft.
Ved besøket fikk forskningsrådet se konkrete resultater, flere av bedriftene driver utviklingsprosjekter som støttes av Forskningsrådet og regionale forskningsfond.
Prosjekter som har fått støtte eller som er i søknadsprosess er:
- Digiponics - biorestbehandling
- Bærekraftig biogass
- Utvikling av metode for produksjon av bioprotein fra bioavfall

Det ble gitt en omvisning ved Den Magiske Fabrikken, som startet i biogassanlegget og som endte i veksthuset som er under bygging.
Her vil det bli dyrket tomater i et veksthus med såpebobler i veggene, hvor grønn CO2 og biogjødsel fra anlegget vil bli benyttet i produksjonen av grønnsakene.

 IMG_8910.jpg