Aktuelt

Klimasmart avfallstransport

Klimasmart avfallstransport

22. august inviterer 140 kommuner til leverandørdialog om klimasmart avfallstransport.
Bakgrunnen er et ønske om samarbeid med bransjen om nye og grønnere løsninger.

Klimasmart avfallstransport er én del av løsningen når Norge skal oppfylle sine forpliktelser innen Parisavtalen.
En rekke betydelige IKS'er og kommuner - som til samme representerer 140 kommuner. står nå samlet i kommende krav til, dialog om og  samarbeid for grønnere løsninger innen:
- lokale transportløsninger innen næringsavfall
- langtransport av husholdningsavfall til sluttbehandling

For å realisere dette må ett eller flere utviklingsløp til. Det er første steg i et utviklingsløp hvor leverandører inviteres til dialog, slik at dette kan rigges godt og realistisk videre.

Når: Onsdag 22. august
Tid: kl 8:30 - 15:30
Sted: Næringslivets hus, Middelthunsgate 27, Majorstua, Oslo

Meld deg på HER!

For mer informasjon om Nasjonalt Program for leverandørutvikling - Innovative anskaffelser klikk HER!

Innovative anskaffelser er et program med oppgaven om å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser.
Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. Formålet er bedre og mer effektive tjenester, næringsvekst og lavere utslipp.
NHO, KS, DIFI, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er programansvarlige.
Leverandørutviklingsprogrammet har samlet en rekke IKS'er og avfallsselskaper, i tillegg til Difi. Disse representerer til sammen 140 kommuner fordelt som følger:
Vesar (7 kommuner), RIG (4 kommuner), FolloREN (5 kommuner), RFD (9 kommuner), ROAF (9 kommuner), BIR (9 kommuner), SeSammen (94 kommuner samarbeider i Midt-Norge) Asker kommune, Sarpsborg kommune og Oslo kommune.