Aktuelt

Klima- og miljøministeren åpnet Vestfolds første public fyllestasjon for biogass i Horten

Klima- og miljøministeren åpnet Vestfolds første public fyllestasjon for biogass i Horten

Horten kommune var først ute - 11. mai åpnet Horten kommunes fyllestasjon for biogass på Langgrunn ved riksvei 19. Klima - og miljøminister Ola Elvestuen som for snorklippingen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ankom fra Den Magiske Fabrikken i en av Tines  #Kukraft biogass lastebiler. Ordfører Are Karlsen ønsket velkommen. Frode Halvorsen fra Air Liquid Skagerak, som har bygget og som drifter anlegget for Horten kommune, orienterte om biogass som drivstoff og planer for å utvikle infrastrukturen.
 
Ola Elvestuen hadde mange rosende ord om Horten kommune og fyllestasjonen for biogass. Han ga uttrykk for at det er en stor glede å få åpne denne fyllestasjonen.
 
Han sa blant annet at biogass er en viktig del av den omstillingen vi skal igjennom, hvor  transportsektoren skal redusere klimagassutslippet med 50% fram mot 2030. Nullutslipp i transportsektoren betyr både elektrisitet, hydrogen og biogass.

Statens oppgave er å påse at det er et marked, blant annet gjennom avgiftssystemet og i samarbeid med EU. Vi jobber nasjonalt med å få på plass et distribusjonsnett, og denne stasjonen er en av forhåpentligvis mange framtidige fyllestasjoner for biogass.

Han ga uttrykk for at potensialet i råstofftilgang for biogassproduksjon er overraskende stort, og dermed er potensialet for biogass som drivstoff større enn tidligere antatt.

Les mer om åpningen, fyllestasjonen i Horten og status på fyllestasjonerrundt Osofjorden her:
- https://www.vfk.no/Vestfold-klima-og-energiforum/aktuelt/klimaministeren-klippet-snora-for-vestfolds-forste-dognapne-public-fyllestasjon--for-biogass/

Tekst og foto: Vestfold Klima og energiforum