Aktuelt

Klima- og miljøministeren besøkte Greve Biogass

Klima- og miljøministeren besøkte Greve Biogass

Tirsdag 29. mars besøkte Vidar Helgesen Den Magiske Fabrikken!
Klima- og miljøministeren fikk en demonstrasjon av hvordan det lages klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat av matavfall og husdyrgjødsel.
Besøket var i regi av Biogass 2020 og miljø- og klimadepartementet.
Ministeren fikk,  tillegg til en omvisning på anlegget, en innføring i hvordan biogassprosjektet i Vestfold startet, og hvordan landbruket i Vestfold har hatt en viktig rolle underveis i prosjektet.
Dette har blant annet resultert i at vi i Vestfold allerede i 2016 oppnår regjeringens målsetting om at 30 % av all husdyrgjødsel skal biogassbehandles innen 2020.

Mer informasjon om besøket:
TB: http://www.tb.no/nyheter/natur-og-miljo/miljovern/viktig-a-skape-biogass-marked/s/5-76-271785

NRK:https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/DKTE98032916/29-03-2016#t=3m26s