Aktuelt

Oppstart av fabrikken

Oppstart av fabrikken

Produksjonen av biogass ved Den Magiske Fabrikken har nettopp startet på Rygg. Den Magiske Fabrikken skal produsere biogass som drivstoff blant annet til renovasjonsbiler og busser i Vestfold. Biogassen blir produsert av matavfall og annet organisk avfall, i tillegg til husdyrgjødsel.

Mandag 19 oktober begynte vi å fylle materiale i en av de store bioreaktorene ved anlegget. For å få biogassprosessen til å starte må vi ha tilført en levende bakteriekultur. Denne bakteriekulturen har vi hentet hos Oslo Kommune sitt biogassanlegg på Romerike nord for Oslo. Samtidig har vi hentet kugjødsel fra flere gårdsbruk i området. Nå pumper vi bakteriekultur og kugjødsel inn i bioreaktoren samtidig slik at bakteriene skal få mat til å leve videre.

Under denne tiden må luften inne i bioreaktoren slippes ut for at tanken skal kunne fylles med biogass. Luften inneholder en blanding av lukten av kugjødsel og bakteriekulturen. Denne perioden vil vare 2-3 uker fra vi begynte. Etter dette vil luften bli brent i en stor fakkel. Da vil lukten forsvinne. Når gassen ut av  bioreaktoren inneholder tilstrekkelig med biogass kan vi starte å rense den slik at gassen kan fylles på bilene som drivstoff.

Vi beklager så mye dersom det oppleves luktplager nå i startfasen, og kan opplyse om at det ikke vil være sjenerende lukt fra anlegget når vi går over i normal drift. Greve Biogass har fått tillatelse fra Fylkesmannen til dette og vi har varslet de nærmeste naboene om dette og at det vil være en kort overgangsperiode nå når anlegget starter opp.