Aktuelt

Besøk fra Shmil

Besøk fra Shmil

Torsdag 16. november  hadde Greve Biogass besøk fra SHMIL (Søndre Helgeland Miljøverk IKS), avfallsselskapet på Helgeland.

Med i følge var 11 ordførere, i tillegg til representanter fra SHMIL. Dagen ble viet til samarbeidet Greve Biogass har med landbruket her i Vestfold.

Først gikk turen til Melsom, et gårdsbruk som både leverer husdyrgjødsel og mottar biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken.

Deretter gikk besøket videre til Grønt Fagsenter på Gjennestad, hvor Bondelaget og NLR Viken fortalte om samarbeidet med Greve Biogass og resultatene fra avlingsforsøkene med biogjødsel.

Rundturen ble avsluttet med en omvisning på Den Magiske Fabrikken, hvor daglig leder i Greve Biogass informerte om driften og videre planer for utvikling av fabrikken.

Greve Biogass takker for et hyggelig besøke, men gode erfaringsutvekslinger med en spennende region.

Du kan lese mer om besøket i Helgelendingen:
https://www.helg.no/nyheter/shmil/tonsberg/shmil-representanter-pa-fabrikkbesok-i-tonsberg-langt-fram-til-sporsmalet-om-lokalisering-pa-helgeland-blir-tatt-opp/s/5-24-246058?key=2017-11-21T11:36:06.000Z/retriever/780f55ebc376cf8d8d86ef4ca147ea5813287009

Shmil 2 lavt.JPG