Aktuelt

Partnermøte i Bærekraftig Biogass

Partnermøte i Bærekraftig Biogass

Bærekraftig Biogass er et treårig prosjekt med formål om å øke biogassproduksjonen i Norge, gjennom å skape miljø- og ressursmessige verdikjeder for biogass. I tillegg til å styrke markedsposisjonen for biogass og biogjødsel.

Onsdag 15. november deltok Greve Biogass og andre partnere på det andre partnermøte hos Lindum i Drammen.
Her ble foreløpige resultater og aktiviteter for de ulike arbeidspakkene i prosjektet presentert.

Se her for mer informasjon om prosjektet Bærekraftig Biogass:
http://grevebiogass.no/baerekraftig-biogass/om-prosjektet/