Aktuelt

Grønn CO2 fra biogassanlegg til veksthus - Norges første

Grønn CO2 fra biogassanlegg til veksthus - Norges første

Den Magiske Fabrikken, også kjent som Greve Biogass sitt anlegg, har nå begynt å levere "grønn CO2" til et veksthus som ligger vegg i vegg med biogassanlegget. Dette er første gang i Norge og magien på anlegget har tatt ett skritt videre.

Grønn CO2 skilles fra biogassen når den oppgraderes til drivstoffkvalitet. Denne CO2en har biologisk opprinnelse i matavfallet og husdyrgjødsel som brukes til råstoff i biogassfabrikken. Vi kaller gassen derfor grønn siden den ikke har fossilt opphav. CO2 brukes ellers i mange produkter ( for eksempel brus) og kommer vanligvis fra industrielle prosesser som bruker fossilt brensel til å produsere gassen. Mesteparten av CO2 som selges i Norge kommer fra Yaras fabrikker i Telemark.

I Den Magiske Fabrikken tilføres CO2 i veksthuset for å gi større avling. I veksthuset dyrkes for tiden tomater. De vokser best når det er rundt 1000 ppm CO2 inne i veksthuset, mens vanlig luft inneholder 400 ppm CO2. Derfor må det tilsettes CO2.

Når biogassen oppgraderes til drivstoffkvalitet vaskes CO2 ut med vann. Deretter blandes CO2 med noe luft slik at det blir ca. 13 % CO2 blandet med luft som sendes i rør til veksthuset. I veksthuset tilsettes CO2 etter hvert som plantene bruker CO2 når de vokser. I tillegg styres lys, temperatur og fuktighet for å gi plantene optimale forhold.