Aktuelt

Vil du ha ansvaret for å bygge ut en av Nordens mest miljø- og klimavennlige fabrikker?

Vil du ha ansvaret for å bygge ut en av Nordens mest miljø- og klimavennlige fabrikker?

Vil du ha ansvaret for å bygge ut en av Nordens mest miljø- og klimavennlige fabrikker? 

Den Magiske Fabrikken gjenvinner i dag matavfall og husdyrgjødsel til biogjødsel, biogass og tomater dyrket i veksthus med grønn CO2 fangst. Fabrikken er under videre utbygging i to nye trinn og søker nå prosjektleder for å planlegge og følge opp dette i synergi med eksisterende anlegg.

Som prosjektleder får du:
- Ansvar for planlegging og oppfølging av byggeprosesser
- Arbeidssted i et av Norges fremste miljøer innen sirkulær økonomi
- En 3- årig prosjektstilling med mulighet for fast ansettelse i en av Norges grønneste arbeidsplasser
- Et faglig nettverk i Rygg Miljøpark med flere bedrifter (både privat og offentlig sektor), høyskole- og universitetsmiljøer og fagekspertise

De viktigste arbeidsoppgavene er:
- Prosjektstyringssystem og - rutiner
- Prosjektorganisering og ressurser
- Investeringskalkyler
- Risikovurderinger og internkontroll
- Håndtering av endringsordrer
- Byggeledelse
- Prosjektregnskap og rapportering

Kvalifikasjoner:
- Lang erfaring innen prosjektledelse
- Erfaring fra prosessindustri eller relevante bygg- og anleggsprosjekter
- Relevant teknisk utdannelse, i utgangspunktet sivilingeniør eller ingeniør med lang erfaring

Personlige egenskaper:
- Mål- og resultatorientert
- God til å utvikle og lede prosjektteam
- Evne til å være pådriver og ligge i forkant
- Kvalitetsbevisst
- Strukturert og systematisk

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver, konkurransedyktige betingelser og et hyggelig arbeidsmiljø.

Mer informasjon om stillingen finner du her: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=133972669