Aktuelt

Biogjødselbønder organiserer seg

Biogjødselbønder organiserer seg

Bønder som skal levere husdyrgjødsel eller motta biogjødsel fra Greve Biogass har organisert et interessentlag som kalles Biogjødselforum Vestfold. Stiftelsesmøtet var 21. oktober.


46 bønder har tegnet avtale med Greve Biogass – både for levering av husdyrgjødsel til fabrikken, og for mottak av ferdig biogjødsel til åker- og engarealer.

Biogjødselforum Vestfold

Disse bøndene går nå sammen i et interessentlag, initiert av Vestfold Bondelag.  Et viktig formål med laget er å ha en møteplass for å dele kunnskap og erfaringer, drøfte gjødselkvalitet, tekniske og økonomiske spørsmål. Et annet hovedformål er å ha en felles stemme og forhandle med GreVe Biogass AS. Dette er noe Greve Biogass også ønsker, og ser som formålstjenlig.

29 bønder var samlet til stiftelsesmøte på Gjennestad den 19. oktober. Hans Edvard Holtung, som leder interimstyret, var svært fornøyd med oppstarten av laget.

Les resten av artikkelen her: https://www.vfk.no/Vestfold-Klima-og-Energiforum/Aktuelt/Biogjodselbonder-organiserer-seg/

 

Jon Østgård,  Vestfold Klima- og Energiforum.