Aktuelt

Greve Biogass søker daglig leder

Greve Biogass søker daglig leder

Vil du være med å bidra til grønn verdiskapning og utvikling av bærekraftige verdikjeder sammen med gode samarbeidspartnere? Greve Biogass søker daglig leder!

Greve Biogass AS tar det grønne skiftet og sirkulærøkonomi på alvor. Vi virkeliggjør drømmen om å ta vare på ressurser og skape ny verdi av organiske avfallsressurser fra private husstander, storhusholdning, landbruk og industri. Vil du være med på å bidra til grønn verdiskapning og utvikle verdikjeder sammen med viktige samarbeidspartnere, er dette en unik mulighet!
Om stillingen
Med basis i et veldig godt fundament, skal den nye lederen sette kursen for selskapets videre utvikling, i samarbeid med dyktige samarbeidspartnere, kunder og eiere. Du vil få stor handlefrihet, et bredt ansvarsområde og ressurser til å realisere selskapets offensive visjoner.
Det vil være fokus på strategi- og forretningsutvikling, men også effektiv drift slik at eiernes langsiktige mål om vekst og lønnsomhet kan realiseres. Dette fordrer at man evner å se forretningsmuligheter, analysere disse, lage realistiske planer og sørge for at de gjennomføres på en god måte. 

Les mer om stillingen her: https://skagerakconsulting.recman.no/job.php?job_id=163818&path=api