Bærekraftig Biogass

Prosjektet Bærekraftig Biogass
Prosjektet Bærekraftig Biogass

Prosjektet Bærekraftig Biogass

Formålet bak prosjektet er å øke biogassproduksjonen i Norge. Dette skal skje gjennom å skape miljø- og ressursmessig optimale verdikjeder for biogass, samt styrke markedsposisjonen for biogass og biogjødsel.

LES MER