Prosjektet Bærekraftig Biogass

Prosjektet Bærekraftig Biogass
Formålet bak prosjektet er å øke biogassproduksjonen i Norge. Dette skal skje gjennom å skape miljø- og ressursmessig optimale verdikjeder for biogass, samt styrke markedsposisjonen for biogass og biogjødsel.

Biogassproduksjon med utnyttelse av biogass som drivstoff for kjøretøy og produksjon av biogjødsel, er en god utnyttelse av våtorganisk avfall og gjødsel. For å sikre bærekraftige verdikjeder for biogass og biogjødsel er det viktig å både øke tilgangen på substrater (ressurser), sørge for effektiv produksjon, god utnyttelse av biogassen og biogjødsla, at kvaliteten på biogjødsla er tilstrekkelig for bruk i matproduksjon og at miljø- og ressurseffektiviteten av biogass og biogjødsel er godt dokumentert og sporbar i markedet.

I prosjektet skal det arbeides for å øke tilgangen på substrat fra ulike sektorer, det skal gjennomføres analyser og systemer som sikrer kvalitet på biogjødsel gjennom sporbarhet i verdikjeden skal etableres. Det skal også utvikles og vurderes løsninger for å utnytte CO2-gassen fra biogassproduksjon som erstatning for fossil CO2. Basert på livsløpsanalyser av biogassens verdikjeder skal det også utvikles systemer for miljødeklarering av biogass, som skal benyttes av sektoren i markedsføring av biogass og biogjødsel. Til slutt skal det utvikles systemer for opprinnelsgarantier for biogass som inngår i blanding med naturgass.

Prosjekteier for Bærekraftig Biogass er Greve Biogass AS i Tønsberg, og partnere er Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune, Lindum i Drammen, Skagerak Naturgass i Tønsberg, Oslo Vann og Avløp, AirLiquid i Frankrike, BAMA-gruppen og Avfall Norge.

Forskningsaktivitetene i prosjektet ledes av Østfoldforskning i samarbeid med NIBIO, NMBU, Tel-Tek, Høgskolen i Sørøst-Norge og Lunds Universitet. Prosjektet har en total kostnadsramme på 22,8 mill kroner, hvorav 8,8 mill NOK kommer fra Norges Forskningsråd, EnergiX-programmet.

Prosjektbeskrivelse - Bærekraftig Biogass

Nyheter om prosjektet:
26.02.19: Biogass er et av de mest miljøvennlige drivstoffene på markedet: http://grevebiogass.no/aktuelt/februar-2019/biogass-er-et-av-de-mest-miljoevennlige-drivstoffene-paa-markedet/
14.12.18: Hester skal avlevere råstoff til biogass og biogjødsel: http://grevebiogass.no/aktuelt/desember-2018/hester-skal-avlevere-raastoff-til-biogass-og-biogjoedsel/
23.11.18: Grønn CO2 fra biogassanlegg til veksthus: http://grevebiogass.no/aktuelt/november-2018/groenn-co2-fra-biogassanlegg-til-veksthus-norges-foerste/
15.11.17: Partnermøte i prosjektet Bærekraftig Biogass  http://grevebiogass.no/aktuelt/november-2017/partnermoete-i-prosjektet-baerekraftig-biogass/

Link til forskningsrådets nettider: https://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033

Link til forskningsprogrammet EnergiX: https://www.forskningsradet.no/prognett-energix/Forside/1253980140037

Prosjektets kontaktpersoner:

Ansvarlig formidling:
Aina Stensgård
Forsker, Østfoldforskning
Tlf. 41494041
E-post: aina@ostfoldforskning.no

Prosjektleder:
Ole Jørgen Hanssen
Senior Res. Scientist, Østfoldforskning
Tlf. 90727977
E-post: ojh@ostfoldforskning.no

Prosjektansvarlig:
Terje Kirkeng, på vegne av Andreas Gillund
Greve Biogass
Tlf. 93042156
E-post: terje.kirkeng@vesar.no