Kontakt oss

Greve Biogass AS
Besøksadresse: Taranrødveien 97, 3171 Sem
Postadresse:
Taranrødveien 95 B, 3171 Sem
Tlf sentralbord +47 33 35 43 80
Org.nr. 912716635
www.grevebiogass.no
post@grevebiogass.no

Daglig leder: Anders Bergsli
anders.bergsli@grevebiogass.no
Mob. +47 996 91 155

Ass. Daglig leder: Ivar Sørby
ivar@grevebiogass.no
Mob. +47 909 14 565

Styret pr. 25.10.19:
Styreleder : Thor Oscar Bolstad
Øvrige styremedlemmer:
Vibeke Rasmussen
Thorvald Hillestad
Finn- Øyvind Halvorsen Langfjell
Britt Lohne

1. Varamedlem: Anne Holm Moen
2. Varamedlem: Tanja Breyholtz